Ulcerös kolit

Genom den här sidan om ulcerös kolit får du kunskap om sjukdomen så att du bättre kan förstå vad som händer i kroppen och kan känna dig trygg kring symptom i kroppen och hur sjukdomen kan behandlas.

Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tjocktarmen och ändtarmen och ger upphov till blödningar. Ulcerös kolit är en sjukdom i gruppen inflammatoriska tarmsjuksomar (IBD, inflammatory bowel diseases). Det finns flera olika sjukdomar i gruppen, där ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de vanligaste. Ibland misstas IBD med IBS (irritable bowel syndrome, irritabel tarm eller colon irritabile) vilket är en mycket mindre allvarlig sjukdom.

Ulcerös kolit innebär att immunförsvaret angriper den egna vävnaden och det är en sjukdom som kommer i skov eller attacker med ett par månaders mellanrum.

Orsak

Det finns inga direkta orsaker till ulcerös kolit men flera möjliga faktorer som påverkar som t.ex. genetiska faktorer och stress.

Ulcerös kolit  har visat sig finnas mer representerade i vissa familjer, så det finns antagligen en arvsfaktor. Det finns flera kromosomer som är inblandade men ingen ensam som visat sig alltid vara kopplad till sjukdomen, så man antar att en kombination av gener ger ökad risk för ulcerös kolit.

Bland de miljömässiga faktorerna som kan vara inblandade i ulcerös kolit räknas kosten samt stress.

Symptom

De vanligaste symptomen är diarré med blod och slem, oftast kombinerat med magont, som kan vara allt från mild till väldigt stark. Man kan även drabbas av viktnedgång. Man kan också drabbas av att inflammationen uppträder i andra delar av kroppen också och då kan man få ont i leder t.ex.

Behandling

Behandlingen av ulcerös kolit riktar dels in sig på att behandla de akuta symptomen och dels att behandla orsaken.  Medicineringen görs vanligen med antiinflammatoriska mediciner, framför allt kortikosteroider/kortisonpreparat som prednisolon. Det bekämpar dels den aktuella inflammationen och motverkar till viss del framtida besvär. Till det läggs underhållsmediciner som ska motverka framtida skov.

Vid svår ulcerös kolit kan det behövas operation, då man tar bort den mest drabbade delen av tarmen och resten av tarmen kopplas ihop. Under läkningstiden som tar några månader får man en påse på magen (stomi).

Nästa steg för ökad trygghet

Öka din trygghet och kunskap kring sjukdomen:

  1. Läs mer om ulcerös kolit på Mag- och tarmförbundets hemsida
  2. Läs om hur kortisonpreparatet prednisolon kan behandla ulcerös kolit och hur läkemedlet påverkar kroppen. Du får också veta hur du på naturlig väg kan påverka nivåerna i kroppen.

 Läs här om hur kortisonpreparatet prednisolon påverkar kroppen och hur du på naturlig väg kan påverka nivåerna nu.