Prednisolon Pfizer

Information om Prednisolon Pfizer – receptbelagt läkemedel. På den här sidan har du tillgång till samlad information om läkemedlet så att du kan få svar på biverkningar och kontraindikationer, hur man använder läkemedlet och hur det påverkar kroppen, så att du slipper känna dig otrygg med läkemedlet och slipper drabbas av allvarliga komplikationer.

Hur du får kunskap om Prednisolon Pfizer påverkan på kroppen

Prednisolon Pfizer är ett kortisonpreparat, en s.k. glukokortikoid, som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär. Det efterliknar ett kroppseget ämne och har flera andra effekter på kroppen. Läs om hur det fungerar här.

Aktiv substans i läkemedlet är: Prednisolon

Hur du vet vilka prednisolon-läkemedel som finns

Det finns flera läkemedel med prednisolon som aktiv substans, se denna sida för mer information.

Hur du vet vad som gäller för ditt läkemedel

Prednisolon Pfizer är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

  • Tabletter 2,5 mg, 5 mg och 10 mg

Tillverkare är Pfizer AB (Moderbolag: Pfizer Inc. New York, USA).

Hur använder man läkemedlet och vilka sjukdomstillstånd behandlar man med prednisolon? Läs om Prednisolon Pfizer dosering och användning här. Prednisolon kan i vissa fall användas i samband med IVF-behandling. Läs mer om det under prednisolon IVF.

Om du saknar kunskap om nedtrappning, alkohol och biverkningar kan du drabbas av allvarliga komplikationer

Man ska aldrig sluta med prednisolon plötsligt. Prednisolon behöver man trappa ned för att kroppen ska hinna ställa om sig till de förändrade kemiska nivåerna i kroppen. Läs mer om prednisolon pfizer nedtrappning.

Kan man kombinera prednisolon med alkohol? För många läkemedel är det riskabelt att samtidigt dricka alkohol. Läs vad som gäller för prednisolon pfizer alkohol.

Vikitgt! Här finns information om Prednisolon Pfizer biverkningar och kontraindikationer.

Hur du kan känna igen läkemedlet bara genom dess utseende

Prednisolon-tabletterna har olika utseende beroende på styrka:

  • Prednisolon Pfizer 2,5 mg tablett: vit, plan, rund, med brytskåra, 8 mm, märkt PR inom bågar.
  • Prednisolon Pfizer 5 mg tablett: vit, plan, rund, med brytskåra, 8 mm, märkt PS inom bågar.
  • Prednisolon Pfizer 10 mg tablett: vit, plan, rund, med brytskåra, 8 mm, märkt PE inom bågar.

Hur du får mer kunskap med några klick

Här är stegen för dig så att du får mer koll på läkemedlet och kan känna dig tryggare med det:

⇒ Läs vidare om prednisolon användning nu.