Astma

Genom den här sidan om astma får du kunskap om sjukdomen så att du bättre kan förstå vad som händer i kroppen och kan känna dig trygg kring symptom i kroppen och hur sjukdomen kan behandlas.

Astma är en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna. Det är svullnad i luftrören och en sammandragning i luftrörens muskler samt ökad slembildning i luftrören som orsakar en begränsning av luftflödet vilket är ett av de tydliga tecknen på en astma-attack.

Orsak

Astma orsakas av en kombination av genetiska och miljömässiga skäl. Till genetiska skäl räknas ”atopi”. Atopi är en ärftlighet att bilda särskilda antikroppar mot vissa ämnen i vår miljö. Allergisk astma orsakas vanligen av just de anti-kropparna. Har man en ökad känslighet för allergiska besvär är det också en ökad risk att utveckla astma.

Till de miljömässiga skälen räknas t.ex. att man som barn utsatts för luftföroreningar (t.ex. från trafik), för tobaksrök. Infektioner i luftvägarna kan trigga att astma utvecklas. Stress har också visat sig vara en faktor som påverkar immunsystemet till att vara mer aktivt. Det innebär att när immunsystemet ska bekämpa olika ämnen som kommer till luftvägarna så gör stress så att immunsystemet reagerar starkare än normalt och det blir kraftigare inflammationer i luftvägarna. Och detta kan orsaka astma.

Symptom

Vanliga symptom på astma är andnöd, hosta och att hosta upp slem. Ibland också ett väsande eller pipande ljud i bröstet.

Behandling

Behandling av astma delas in i två kategorier, dels de mediciner som används för att snabbt lätta på besvären och de mediciner som används för att behandla astma på lång sikt så att sjukdomen inte förvärras.

För snabb behandling används inhalation av beta-2-agonister.

För långtidsbehandling är glukokortikoider/kortisonpreparat den mest effektiva medicinen. I första hand används dessa i inhalationsform, medan för mer allvarliga fall används de i tablettform, som prednisolon.

Nästa steg för ökad trygghet

Öka din trygghet och kunskap kring sjukdomen:

  1. Läs mer på Astma och allergiförbundets hemsida
  2. Läs om hur kortisonpreparatet prednisolon kan behandla astma och hur läkemedlet påverkar kroppen. Du får också veta hur du på naturlig väg kan påverka nivåerna i kroppen.

 Läs här om hur kortisonpreparatet prednisolon påverkar kroppen och hur du på naturlig väg kan påverka nivåerna nu.