Allergi

Genom den här sidan om allergi får du kunskap om sjukdomen så att du bättre kan förstå vad som händer i kroppen och kan känna dig trygg kring symptom i kroppen och hur sjukdomen kan behandlas.

Allergi är en onormal överkänslighet hos immunförsvaret. Allergiska reaktioner uppstår när en persons immunförsvar reagerar på normalt ofarliga ämnen i omgivningen, s.k. allergener. Reaktionen kan resultera i ett inflammatoriskt svar som kan vara allt från besvärligt till farligt.

Exempel på allergier är hösnuva, att man är allergisk mot damm, polllen, pälsdjur, viss mat, vissa läkemedel eller mot instektsbett. Allergier kan även vara en faktor när det gäller astma.

Vanliga födoämnesallergier är t.ex. att man är allergisk mot ägg, mot jordnötter, mot mjölk, mot nötter som pekannötter, pistagenötter, pinjenötter och valnötter.

Orsak

Orsakerna till allergi kan vara dels genetiska och dels ha med miljön att göra. I miljön tror man att det är främst fyra områden som kan påverka nämligen infektionssjukdomar, miljöföroreningar, allergen-nivåer och kostförändringar.

Symptom

När allergenerna är luftburna partiklar som t.ex. damm och pollen uppträder allergin i områden som har kontakt med lufte. T.ex. hösnuva ger symptom som irritation i näsan, nysningar, kliande i ögonen och rödögdhet. Inandade allergener kan också ge astmaliknande symptom som t.ex. avsmalnande av luftröret, ökad slembildning i lungorna, andnöd och hostande.

När allergin kommer från mat är typiska symptom magont, kräkningar, diarre, och kliande hud. Medan insektsbett eller läkemedel ger upphov till att mer omfattande allergiska reaktioner som t.ex. hudreaktioner, förträngning av luftvägarna, lågt blodtryck och koma.

Behandling

Behandling av allergier sker i första hand genom att man undviker allergenen. Läkemedel som används för att behandla allergier omfattar bl.a. anti-histaminer, glukokortikoider/kortisonpreparat (som prednisolon), adrenalin och teofyllin.

Nästa steg för ökad trygghet

Öka din trygghet och kunskap kring sjukdomen:

  1. Läs mer på Astma och allergiförbundets hemsida
  2. Läs om hur kortisonpreparatet prednisolon kan behandla allergi och hur läkemedlet påverkar kroppen. Du får också veta hur du på naturlig väg kan påverka nivåerna i kroppen.

 Läs här om hur kortisonpreparatet prednisolon påverkar kroppen och hur du på naturlig väg kan påverka nivåerna nu.