SLE

Genom den här sidan om SLE får du kunskap om sjukdomen så att du bättre kan förstå vad som händer i kroppen och kan känna dig trygg kring symptom i kroppen och hur sjukdomen kan behandlas.

SLE (Systemisk lupus erythematosus) är en autoimmun sjukdom, en kronisk reumatisk sjukdom som kan drabba alla organ i kroppen. Precis som för andra autoimmuna sjukdomar så är det kroppens immunförsvar som attackerar de egna cellerna och vävnaderna vilket resulterar i inflammation och nedbrytning av vävnaden.

SLE drabbar vanligen hjärtat, lederna, huden, lungorna, blodkärlen, levern, njurarna och nervsystemet. Sjukdomens förlopp är oförutsägbart med perioder av sjukdom blandat med återgångar eller pauser då inga symptom märks. Sjukdomen drabbar kvinnor nio gånger oftare än män, särskilt kvinnor i åldrarna 15-35 år, och är också vanligare hos människor av utomeuropeiskt ursprung.

Orsak

Det fins ingen enskild känd orsak till SLE däremot känner man till dels att det finns genetiska orsaker och dels miljömässiga triggers. Exempel på miljömässiga triggers skulle kunna vara infektionsbärare; virus eller bakterier,  bröstimplantat av silikon, läppstift.

Symptom

SLE är lätt att ta miste på för det kan förväxlas med andra sjukdomar. Symptomen skiljer sig också åt från individ till individ och tecknen kommer och går på ett oförutsett sätt. Vanliga tidiga och kroniska tecken är bl.a. feber, mår dåligt, ledvärk, muskelvärk, utmattning och tillfällig förlust av kognitiva förmågor.

Exempel på typiska symtpom i övrigt är bl.a. dermatologiska tecken, d.v.s. tecken på huden, vilket kan vara rodnad över näsa och kinder som kallas fjärilsrodnad eller vargbettet (lupus=varg). Ledvärk drabbar vanligen de små lederna i handen och handleden, fast alla leder kan drabbas, och till skillnad från reumatism så påverkas inte ledernas rörlighet och det sker ingen nedbrytning av ledvävnaden. Blodbrist är också vanligt, liksom förstorade lymfkörtlar.

Behandling

Behandling av SLE inkluderar dels att förebygga att sjukdomsbesvären uppstår och dels att lindra dem som man har.

Exempel på läkemedel som man använder är sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel för att förebygga och när man får besvär behandlas de vanligen med kortikosteroider/kortisonpreparat som prednisolon. Vid allvarligare fall används kortikosteroider och immunosuppressiva läkemedel.

Nästa steg för ökad trygghet

Öka din trygghet och kunskap kring sjukdomen:

  1. Läs mer på reumatikerförbundets sida om SLE
  2. Läs om hur kortisonpreparatet prednisolon kan behandla SLE och hur läkemedlet påverkar kroppen. Du får också veta hur du på naturlig väg kan påverka nivåerna i kroppen.

 Läs här om hur kortisonpreparatet prednisolon påverkar kroppen och hur du på naturlig väg kan påverka nivåerna nu.