Prednisolon biverkningar

Om du läser här om prednisolon biverkningar kommer du att kunna känna dig säker på vilka effekter läkemedlet har på din kropp. Utan den kunskapen finns det risk att du känner dig osäker på hur läkemedlet påverkar dig och vilka negativa konsekvenser det kan bli för dig och din kropp.

Prednisolon tillhör gruppen glukokortikoider, d.v.s. kortisonläkemedel. Det efterliknar kroppens egna ämne kortikosteroider som utsöndras vid stress och förutom att ha en kraftigt inflammationsdämpande verkan och påverka immunförsvaret, så påverkas kroppen på många andra sätt med läkemedlet, se mer under funktion.

Risk för infektioner med prednisolon

Får man feber eller andra infektionsliknande symptom bör man uppsöka läkare, kortison kan nämligen dölja tecken på infektion i kroppen. Det är viktigt så att kroppen får hjälp att bekämpa infektionen, prednisolon dämpar ju kroppens egna immunförsvar så kroppen är mer utsatt och försvarslös när man tar prednisolon.

Risk att ta prednisolon under lång tid

Prednisolon biverkningar uppstår framförallt om man behandlas under lång tid eller om man tar en hög dos. The National Institute for Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien har publicerat medicinska riktlinjer för hur man ska behandla MS och där anger man att långtidsanvändning av prednisolon ska undvikas p.g.a. att risken för biverkningar ökar kraftigt. Deras rekommendation i NICE guideline är att man behandlas med sterioder, som t.ex. prednisolon, under max tre kurer per år.

Prednisolon biverkningar: Vätskeansamling

Ett av de stora biverkningsområdena är att vätska ansamlas i kroppen. Det kan t.ex. ge svullna händer och fötter, eller svullet ansikte.

Vätskeansamlingen påverkar också blodtrycket vilket kan bli förhöjt hos en del personer.

Prednisolon biverkningar: Huden

Ett annat område som kan påverkas av kortison är huden. En del drabbas av tunn eller skör hud, andra får blåmärken eller så tar det längre tid för vanliga sår att läka.

Prednisolon biverkningar: Benskörhet

Prednisolon har en biverkning som är särskilt allvarlig och det är benskörhet, och tar man läkemedlet under en längre tid är det väldigt bra att äta tillskott av kalcium och D-vitamin för att förebygga denna risk. Att vara fysiskt aktiv främjar också benuppbyggandet.

Prednisolon biverkningar: Ämnesomsättning

Kortison påverkar ämnesomsättningen vilket kan ge ökad aptit och ändrad ämnesomsättning vilket kan leda till viktökning. Påverkan på ämnesomsättningen minskar också kroppens känslighet för insulin, vilket kan leda till att man utvecklar diabetes. Har man redan diabetes kan extra behandling och kontroll av diabetessjukdomen krävas.

Prednisolon graviditet

Prednisolon rekommenderas inte under graviditet eftersom fostret kan påverkas.

Rapportera biverkningar prednisolon

Om man tror att man drabbas av en biverkning av ett läkemedel kan man själva rapportera det här:

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Biverkningar/Rapportera-biverkningar-/

Läs vidare för mer trygghet

Genom informationen på den här sidan har du fått kunskap om vilka negativa effekter prednisolon kan ge på kroppen. Det finns mer att veta för att känna sig trygg över hur läkemedlet påverkar kroppen och när man ska undivka att ta prednisolon för att det kan ge allvarliga komplikationer. Det är viktigt att veta vissa saker innan man börjar ta läkemedel med prednisolon och det läser du om under kontraindikationer prednisolon.

För att se en full lista över vanliga och mindre vanliga biverkningar, se listade biverkningar prednisolon.

⇒ Läs här om kontraindikationer prednisolon nu.