Användning

När du tar del av den här informationen om användning av prednisolon dosering m.m. slipper du vara osäker på hur prednisolon ska användas och du får kunskap att hantera läkemedlet.

Vilka sjukdomstillstånd behandlas med prednisolon?

Prednisolon är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär. Det kan användas för att behandla en rad olika sjukdomstillstånd. Det är godkänt för att behandla

 • ledgångsreumatism
 • astma
 • svåra allergiska tillstånd
 • inflammationer i kärlväggar
 • svår inflammation i tjocktarmen med blödande sår
 • sjukdom i bindväven (SLE)
 • bindvävsförändringar
 • vid vissa blodsjukdomar
 • tumörbehandling
 • i vissa fall vid akut blodcancer
 • sjukdomar med onormal tillväxt av lymfkörtlar
 • bröstcancer och prostatacancer

Läs mer om de sjukdomstillstånd som behandlas med prednisolon här. Prednisolon kan också sättas in för andra användningsområden enligt läkarens ordination, ett exempel är att prednisolon kan användas vid IVF-behandling (IVF: in vitro-fertilisering eller provrörsbefruktning).

Prednisolon dosering: Hur du tar bort osäkerhet kring hur mycket du ska ta av läkemedlet

Den dos av läkemedlet man ska ta ordineras av läkaren och varierar beroende på bl.a. vilket sjukdomstillstånd som behandlas. Det är viktigt att följa läkarens ordination för prednisolon dosering. Normalt börjar man behandlingen med lite högre dos och sedan minskar man den till en lägre nivå som hålls under en viss tid.

När man ska avsluta behandlingen är det viktigt att trappa ned dosen, se prednisolon nedtrappning för att minska riskerna för att drabbas av andra sjukdomar.

Vad du ska tänka på om du vill dricka alkohol när du tar prednisolon 

Hur är det att kombinera prednisolon med alkohol? Det finns några saker att ta hänsyn till. Läs om det här.

Nästa steg för att öka din kunskap

Så här kan du öka din säkerhet kring prednisolon:

 1. Läs om prednisolon nedtrappning för att ta reda på hur prednisolon ska fasas ur och hur kroppen reagerar på att läkemedlets dos minskar
 2. Kolla in de olika sjukdomstillstånd som behandlas med prednisolon.
 3. Läs om prednisolons funktion, så får du bättre koll på hur läkemedlet påverkar kroppen och hur man på naturlig väg kan påverka kortisolnivåerna i kroppen.

 Läs mer nu om prednisolon nedtrappning.

 Läs om sjukdomstillstånden.

 Kolla in prednisolons funktion.