Prednisolon nedtrappning

Prednisolon nedtrappning innebär att man minskar dosen av prednisolon gradvis om man behandlats under en längre tid. Här får du veta varför det är så viktigt för dig och på så sätt slipper du att drabbas av allvarliga infektioner och andra besvär, istället kommer du att kunna sluta med läkemedlet och må bra under tiden.

Prednisolon nedtrappning: Hur du undviker att kroppen står försvarslös inför infektioner

❤️ Undrar du om du har haft Covid-19 eller om du har en aktiv smitta >>

😷 Hälsokontroll genom blodprov hjälper dig att ta kontroll och förbättra din hälsa >>

 

Kortisonpreparat som prednisolon efterliknar kroppens egna ämnen kortikosteroider som bildas av kortisol. Läs mer om det under funktion. När det finns syntetiska kortikosteroider i kroppen så tolkar kroppen det som att det redan finns kortikosteroider i omlopp och då minskar kroppen på kortisolproduktionen. När det har pågått under en lång tid så är kortisolproduktionen hämmad. Kortikolproduktionen har stabiliserats på en lägre nivå än normalt.

Eftersom kortisol och kortikosteroider bekämpar infektioner och inflammationer bland mycket annat, så är det viktigt att kroppen hänger med när de syntetiska kortikosteroiderna försvinner. Då behöver produktionen av nytt kortisol öka så att kroppen kan bekämpa infektioner och inflammationer som kan drabba kroppen. I annat fall står kroppen försvarslös utan sitt immunförsvar.

Eftersom kortikolproduktionen har stabiliserat sig på en lägre nivå än normalt, så vill man få upp den nivån. Det kräver tid och för att kroppen ska kunna ”hinna med” och samtidigt även kunna ta hand om eventuella infektioner eller inflammationer under tiden är det viktigt att göra det gradvis i små steg.

Vad du ska göra om du får feber under prednisolon nedtrappning

Ju högre dos och ju längre tid man behandlats desto långsammare prednisolon nedtrappning behövs. Läkaren ordinerar hur nedtrappningen ska ske. Det innebär att man minskar på dosen gradvis och att man också är uppmärksam på om det ger några särskilda effekter på kroppen. T.ex. ska man kontakta läkare om man får feber, infektion eller en skada under nedtrappningen. Ifall kroppen inte klarar av att ta hand om infektioner, inflammationer eller en skada kan man behöva ta kortison under en tid för att ”hjälpa” kroppens immunförsvar.

Hur du snabbt ökar din säkerhet kring prednisolon 

Här har du fått koll på hur prednisolon nedtrappning fungerar, och för att slippa känna dig utlämnad utan istället öka din säkerhet kring läkemedlet är nästa steg att:

  1. Få koll på hur läkemedlet ska användas under prednisolon användning.
  2. Läs om prednisolon och alkohol ifall du undrar om det går att kombinera prednisolon med alkohol.
  3. Läs om prednisolons funktion, så får du bättre koll på hur läkemedlet påverkar kroppen och hur man på naturlig väg kan påverka kortisolnivåerna i kroppen.

 Läs mer här om prednisolon alkohol.

⇒ Läs vidare om prednisolon funktion.