Kontraindikationer prednisolon

Om du läser här om kontraindikationer prednisolon så får du säkerhet i när du ska undivka att ta prednisolon och när du ska vara försiktig med läkemedlet. Om du inte tar del av den här informationen om kontraindikationer prednisolon finns det risk för att du kan få allvarliga komplikationer eftersom prednisolon kan förvärra en del sjukdomstillstånd eller slå ut effekten av andra läkemedel.

Hur du vet om du ska vara försiktig med prednisolon          

Utifrån den funktion som läkemedlet har på kroppen och de biverkningar som prednisolon ger är det viktigt att vara observant på vissa saker när man ska ta läkemedlet. Om man lider av något av följande besvär så ska läkaren meddelas detta innnan man tar prednisolon:

 • vissa infektioner speciellt tuberkulos och virussjukdomar
 • magsår eller sår på tolvfingertarmen
 • diabetes
 • högt blodtryck
 • psykiska sjukdomar
 • hjärtfunktionsnedsättning
 • nyanlagda blodkärl eller tarmförbindelser,
 • benskörhet

Vad du bör veta om du tar andra läkemedel

Prednisolon kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:

 • Läkemedel som påverkar koagulationen (blodets förmåga att levra sig).
 • Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin) och tuberkulos(rifampicin), liksom med all vaccination och immunisering.
 • Risken för magsår ökar vid samtidig behandling med kortison och en grupp smärtstillande inflammationshämmande och febernedsättande medel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska /antireumatiska medel (NSAID).

Det är därför viktigt att din läkare känner till om du tar eller nyligen har tagit något läkemedel, även receptfria sådana.

Vad du ska göra vid graviditet och amning

Prednisolon ska undvikas av kvinnor som försöker bli gravida eller är gravida, det finns risk att fostret påverkas.

Prednisolon passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Om man har mer än ett tillfälligt bruk av läkemedlet bör man dock rådgöra med sin läkare.

Ditt nästa steg för att få mer kunskap

Här har du nu fått klarhet i kontraindikationer prednisolon, när du ska undvika prednisolon och när du ska vara försikitg och vad du gör då. För att få mer kunskap och trygghet om hur läkemedlet påverkar kroppen kan du läsa vidare här på siten.

 1. Läs om prednisolons funktion här
 2. Få koll på prednisolons biverkningar här
 3. Kolla in den kompletta listan över de vanliga och ovanliga biverkningarna här

 Se här för en lista över biverkningar prednisolon.

 Mer utförlig information om prednisolons biverkningar.