Funktion

Genom att här läsa om prednisolons funktion och kortisonpreparat så undviker du missförstånd och osäkerhet kring läkemedlet och dess biverkningar. Istället så får du kunskap kring hur läkemedlet påverkar kroppen och varför biverkningar uppstår.

Prednisolon är ett kortisonpreparat. Det är ett syntetiskt ämne som efterliknar kroppens egna ämne. Kortison i kroppen är ett ämne som omvandlas från kortisol. Och kortisol i sin tur är en kortikosteroid. Kortikosteroider är involverade i en rad funktioner i kroppen som ett svar på stress, t.ex. ökar det blodsockret, det dämpar immunförsvaret, reglerar inflammationer, ökar ämnesomsättningen och minskar bildandet av ben i kroppen.

Vissa funktioner i din kropp pausar under stress

Det är naturligt när kroppen befinner sig i en stressituation, att vissa av kroppens funktioner blir viktiga och vissa blir mindre viktiga. Om man tänker sig en person i en akutsituation när vi var jägare-samlare, då var det ”fly eller fäkta” som gällde. Då mobiliserar kroppen de resurser den har för att kunna ta till den fysiska aktiviteten det kräver; öka ämnesomsättningen och öka blodsockret, för att få ut energi i kroppens muskler.

Då är det inte ett tillfälle för kroppen att lägga energi på läkning och uppbyggnad av benmassa, det är funktioner som får vänta till det är lugn och ro igen. För kroppen är det effektivt att kortisol eller kortikosteroider ger en rad effekter på kroppen, de effekter som behövs som svar på en stressad situation. Ett annat ämne som utsöndras vid stress är adrenalin.

Kortisol eller kortikosteroiderna är din kropps paus-knapp vid stress

Kortisol eller kortikosteroiderna påverkar alltså kroppen på flera sätt som ett svar på stress. De är ett hormon som utsöndras i binjurebarken och finns i två varianter; glukokortikoider och mineralkortikoider.

  • Glukokortikoider kontrollerar ämnesomsättningen av kolhydrat, fett och protein och är också anti-inflammatoriska genom att förhindra fosolipider att frigöras
  • Mineralkortikoider kontrollerar elektrolyt- och vattennivåerna i kroppen, huvudsakligen genom att främja saltupptaget i njurarna.

Kortikosteroiden kortisol omvandlas sedan till kortison som har en svagare effekt på kroppen. Kortisol kallas ibland för hydrokortison.

Varför prednisolon har både önskade och oönskade effekter på kroppen

Prednisolon är ett kortisonpreparat, ett syntetiskt ämne som efterliknar kroppens egna kortikosteroidereller kortisol, och det är en syntetisk glukokortikoid som också har en liten mineralkortikoid verkan. Genom att använda prednisolon får man den påverkan på kroppen som man vill, nämligen att dämpa inflammationer och dämpa immunförsvaret. Detta vill man göra när man anser att immunförsvaret arbetar ”för mycket” och på så sätt dämpa allergiska, inflammatoriska och autoimmuna besvär.

Att använda prednisolon ger naturligtvis även andra effekter på kroppen än just de man önskar, eftersom preparatet påverkar så många funktioner i kroppen, och dessa kallas då biverkningar.

Genom att prednisolon höjer blodsockernivån och motverkar insulin är det en riskfaktor för diabetiker och det innebär t.o.m. en risk för diabetes. Påverkan på ämnesomsättningen kan ge effekter som ökad aptit och viktökning.

Dämpningen av immunförsvar och inflammationer kan dölja tecken på infektioner i kroppen. Benbildandet minskar vilket vid långvarig användning kan orsaka benskörhet. Genom att prednisolon kontrollerar elektrolyt- och vattennivåer i kroppen så finns det risk för vätskeansamling.

Vad du behöver veta om du behandlas med prednisolon under lång tid

Om man har tagit kortisonpreparat under en längre tid så har antagligen kroppens egna produktion av kortisol blivit hämmad, och därför ska man trappa ned dosen gradvis så att den egna produktionen kommer igång igen. Läs mer under prednisolon nedtrappning.

Så här får du trygghet genom kunskap

Genom kunskap kan man själv göra aktiva val om läkemedlet. Så här går du tillväga för att du ska känna dig trygg med hur läkemedlet påverkar kroppen och hur dess biverkningar uppstår:

  1. Läs denna sida en gång till och skriv ned den största insikten.
  2. Läs om hur du på naturlig väg kan påverka kortisolnivåerna i kroppen på egen hand.
  3. Läs om prednisolons biverkningar och jämför med den information du fått här.

⇒ Läs om hur du kan påverka kortisolnivåerna i kroppen nu!

 Läs mer nu under Prednisolon biverkningar!