Prednisolon alkohol

Om du sätter dig in i detta ämne om prednisolon alkohol kommer du att slippa vara orolig för om alkohol kan påverka dig, din kropp och din sjukdom negativt när du tar prednisolon eller om alkohol påverkar medicineringen på något sätt, istället kommer du att bli säker på om och hur du kan dricka alkohol samtidigt som du tar prednisolon.

Om du kombinerar alkohol med läkemedel kan det innebära stora risker för dig

❤️ Undrar du om du har haft Covid-19 eller om du har en aktiv smitta >>

😷 Hälsokontroll genom blodprov hjälper dig att ta kontroll och förbättra din hälsa >>

 

Hur är det med prednisolon alkohol i kombination? Att dricka alkohol när man samtidigt använder läkemedel är ofta olämpligt och kan vara riskfyllt. Riskerna varierar beroende på läkemedel, och människor reagerar också olika på alkohol. Det är viktigt att alltid kontrollera vad som gäller för just dig och de läkemedel du tar innan du dricker alkohol, man kan fråga sin läkare eller på apoteket.

För vissa läkemedel innebär det alltid en stor risk att ta alkohol samtidigt, och ibland kan sjukdomen man behandlas för göra att man blir känsligare för alkohol. En annan faktor som har betydelse är om man dricker lite alkohol vid enstaka tillfällen eller om man dricker alkohol i stort sett regelbundet under en längre tid.

Alkohol och läkemedel kan påverka varandra på olika sätt.

Hur alkohol kan ge dig kraftigare biverkningar av läkemedel 

Alkohol kan minska läkemedlets effekt eller förstärka läkemedlets effekt. För vissa läkemedel gör alkohol att levern bryter ned läkemedlet snabbare, särskilt om man dricker alkohol ofta. I det fallet blir effekten av läkemedlet svagare, det finns i kroppen kortare tid. Det finns också en risk att man skadas av läkemedlens nedbrytningsprodukter.

För andra läkemedel påverkar alkohol levern så att läkemedlet bryts ned långsammare, då finns det högre halter av läkemedlet i kroppen och effekten av läkemedlet blir starkare och biverkningarna kan bli öka.

Hur läkemedel kan ge dig illamående och andnöd när du dricker alkohol 

Eftersom både läkemedel och alkohol bryts ned i levern så kan läkemedlet påverka alkoholens nedbrytning i kroppen, och göra så att alkoholens nedbrytningsprodukt, det giftiga acetaldehyd ökar. Då kan man må dåligt och få problem som hjärtklappning, illamående och andnöd.

Vad mer som kan hända när du kombinerar alkolhol och läkemedel

Alkohol och läkemedel kan förstärka varandra om de påverkar samma funktion eller organ i kroppen och tillsammans kan effekten bli oönskad och stark. Trötthet och yrsel är t.ex. vanligt att drabbas av både av alkohol och av många mediciner.

Alkohol påverkar bl.a. hjärnan och därför ska man vara extra försiktig med alkohol när man använder läkemedel som påverkar hjärnan, t.ex. lugnande medel och sömnmedel, värktabletter och muskelavslappnande preparat.

Vad gäller för prednisolon alkohol?

För prednisolon alkohol finns det inga kända kombinationseffekter. Därför finns ingen uttalad varning att undvika kombinationen prednisolon alkohol. Dock ska man alltid vara försiktig med alkohol när man tar medicin.

Vill du veta mer om hur olika läkemedel fungerar tillsammans med alkohol? Läs här.

Hur du kan minska din osäkerhet kring prednisolon utan att behöva leta information

För att slippa känna dig utlämnad utan istället öka din säkerhet kring prednisolon är nästa steg att:

  1. Få koll på hur läkemedlet ska användas under prednisolon användning.
  2. Läs om prednisolon nedtrappning för att ta reda på hur prednisolon ska fasas ur och hur kroppen reagerar på att läkemedlets dos minskar.
  3. Läs om prednisolons funktion, så får du bättre koll på hur läkemedlet påverkar kroppen och hur man på naturlig väg kan påverka kortisolnivåerna i kroppen.

 Läs här om prednisolon nedtrappning.

⇒ Läs vidare om prednisolon funktion.