Sjukdomar

Här finner du information om olika sjukdomstillstånd som behandlas med prednisolon.

Prednisolon är ett kortisonpreparat för behandling av allergiska och reumatiska besvär. Det fungerar så att det dämpar kroppens immunförsvar så att inflammationer dämpas. Det kan du läsa mer om under funktion.

Det används för olika sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism, sjukdom i bindväven (SLE), inflammationer i kärlväggar, bindvävsförändringar, astma, svår inflammation i tjocktarmen med blödande sår (ulcerös kolit), vid vissa blodsjukdomar och svåra allergiska tillstånd.

Det kan också användas vid tumörbehandling och i vissa fall även vid akut blodcancer, sjukdomar med onormal tillväxt av lymfkörtlar, bröstcancer och prostatacancer. Även vid IVF (in-vitro fertilisering) kan prednisolon användas för att öka chansen för graviditet i vissa fall.

Prednisolon kan även användas för att behandla andra tillstånd än de som nämns här.

Nästa steg för ökad trygghet

Läs vidare om det sjukdomstillstånd du är intresserad av:

Öka din trygghet och kunskap kring hur prednisolon kan behandla de här sjukdomstillstånden och hur läkemedlet påverkar kroppen. Du kan också lära dig hur du på naturlig väg kan påverka nivåerna i kroppen.

Läs här om hur prednisolon påverkar kroppen och hur du på naturlig väg kan påverka nivåerna nu.