Påverka nivåerna av kortisol naturligt

Om du läser och använder det som du får lära dig om kortisol på den här sidan kan du själv ta kontroll över dina kortisolnivåer och ditt eget välbefinnande och minska din utsatthet.

Kortisol utsöndras som ett svar på stress (liksom adrenalin) och påverkar en rad funktioner i kroppen, läs mer om det under funktion.

Läkemedlet prednisolon är ett ett kortisonpreparat som efterliknar kroppens egna ämne kortisol.

Man kan på egen hand påverka nivåerna av kortisol i kroppen.

Hur du på egen hand kan minska kortisolnivåerna i kroppen

Faktorer som minskar nivåerna av kortisol i kroppen:

De vanligaste felen människor gör som ökar kortisolnivåerna i kroppen

Här är exempel på faktorer som ökar nivåerna av kortisol i kroppen:

Ta kontroll själv

Här är stegen för dig att själv ta kontroll över ditt eget välbefinnande och minska din utsatthet:

  1. Läs de båda listorna ovan och bestäm vilka faktorer du vill arbeta med för att öka ditt eget välbefinnande och minska dina kortisolnivåer på ett naturligt sätt.
  2. Läs om prednisolons funktion för att förstå hur kroppen påverkas av höga kortisolnivåer.
  3. Läs om prednisolons biverkningar för att få koll på vilka negativa effekter man kan få av prednisolon.

Läs om prednisolons funktion nu.

Läs här om prednisolons biverkningar.

Comments are closed.